วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ตำหนิเหรียญเจริญพรบน หลวงพ่อคูณ ปี36
โค๊ตตอกครับจำตัวตัดให้แม่น ราคาประมาณการ ตอนนี้ 25,000 บาท -60,000 บาท
เนื้อเงิน  ตอนนี้  150,000-300,000 บาท
จำนวนการจัดสร้างเหรียญเจริญพรบน ครึ่งองค์ หลวงพ่อคูณ ปี36 มีดังนี้
1. เหรียญเนื้อเงิน ไม่ตัดปีก (โค๊ด ๙ เก้าตัว) สร้างจำนวน 100 เหรียญ
2. เหรียญเนื้อนวโลหะ ไม่ตัดปีก (โค๊ด ๙ เก้าตัว ) สร้างจำนวน 100 เหรียญ
3. เหรียญเนื้อทองแดง ไม่ตัดปีก (โค๊ด ๙ เก้าตัว ) สร้างจำนวน 100 เหรียญ
4. เหรียญเนื้อเงิน ตอกหมายเลข สร้างจำนวน 999 เหรียญ...( เนื้อเงินที่ตอกเลข ๙ สังฆาฏิ มีจำนวนไม่เกิน 50 เหรียญ )
5. เหรียญเนื้อนวโลหะ ตอกหมายเลข สร้างจำนวน 999 เหรียญ
6. เหรียญเนื้อทองแดง สร้างจำนวน 10000 เหรียญ